Investerare

Är Sciety en part i investeringarna på plattformen?
Sciety är inte en part i investeringarna på plattformen. Vi investerar varken våra egna pengar eller våra kunders pengar. Vår roll som mellanhand är att und...
Mån, 6 feb., 2017 vid 8:07 E.M.
Varför behöver jag verifiera min identitet?
Vi verifierar din identitet som ett led i våra kontroller mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Verifiering av identitet är ett viktigt steg för a...
Mån, 6 feb., 2017 vid 8:52 E.M.
Vad är det lägsta beloppet jag kan investera?
Det lägsta investeringsbeloppet för respektive bolag på plattformen finns angivet under invest-knappen på bolagets sida. För privata aktiebolag brukar det l...
Mån, 6 feb., 2017 vid 10:58 E.M.
Vad kostar era tjänster för mig som investerar?
Ingenting.
Mån, 6 feb., 2017 vid 10:59 E.M.
Har jag rätt till skattelättnader / investeraravdraget?
Om du är skattskyldig i Sverige och både du och företaget du investerar i uppfyller Skatteverkets kriterier kan ditt aktieköp ge rätt till skattelättnader. ...
Mån, 6 feb., 2017 vid 2:21 E.M.
Hur hanterar Sciety betalningar av aktier?
Betalningar av aktier förvaras på vårt klientmedelskonto hos SEB. Det innebär att dina pengar kommer att vara skyddade även i det osannolika fall att Sciety ...
Mån, 6 feb., 2017 vid 11:13 E.M.
Vad händer efter att ett bolag nått sitt finansieringsmål?
När ett bolag nått sitt mål och investeringsperioden är slut stänger finansieringsrundan och Sciety: Genomför sina sista legala kontroller. Verifierar ...
Mån, 6 feb., 2017 vid 11:39 E.M.
Vad händer om ett företag inte når sitt finansieringsmål?
Om ett bolag inte når sitt lägsta finansieringsmål i enlighet med emissionsbeslutet i bolagets Deal Room på plattformen avbryts alla investeringar och det i...
Mån, 6 feb., 2017 vid 11:52 E.M.
Har jag legala rättigheter att påverka bolag jag investerat i?
Ja. Dina rättigheter som aktieägare regleras av Aktiebolagslagen, bolagsordningen och eventuella aktieägaravtal. Det vanligaste sättet för aktieägare att på...
Mån, 20 feb., 2017 vid 8:55 E.M.
Hur kan jag engagera mig i företag jag investerat i?
Företagen på plattformen uppskattar generellt sett råd och nya styrelseledamöter med relevant erfarenhet. Du kan med fördel använda kommentarsfältet på plat...
Mån, 20 feb., 2017 vid 9:22 E.M.