Vi verifierar din identitet som ett led i våra kontroller mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Verifiering av identitet är ett viktigt steg för att skydda dig och dina medinvesterare såväl som bolaget ni investerar i från olagliga handlingar.