Ja. Dina rättigheter som aktieägare regleras av Aktiebolagslagen, bolagsordningen och eventuella aktieägaravtal. Det vanligaste sättet för aktieägare att påverka bolaget är att rösta på bolagsstämman. Beslut om exempelvis nyemission av aktier och bolagsordning måste fattas av bolagsstämman för att vara giltiga.