Sciety är inte en part i investeringarna på plattformen. Vi investerar varken våra egna pengar eller våra kunders pengar. Vår roll som mellanhand är att underlätta transaktioner mellan bolag och investerare i samband med nyemissioner.