Det lägsta investeringsbeloppet för respektive bolag på plattformen finns angivet under invest-knappen på bolagets sida. För privata aktiebolag brukar det lägsta investeringsbeloppet ligga mellan 10 000 SEK och 100 000 SEK beroende på hur mycket pengar bolaget tar in samt på bolagets önskemål.


Det lägsta investeringsbeloppet för bolagen påverkas också av att svensk lagstiftning begränsar antalet investerare i ett privat aktiebolag till 200. I publika aktiebolag finns ingen sådan gräns vilket gör att investeringsbeloppen kan vara mycket lägre.