Om ett bolag inte når sitt lägsta finansieringsmål i enlighet med emissionsbeslutet i bolagets Deal Room på plattformen avbryts alla investeringar och det inbetalda kapitalet kommer att återbetalas till investerarnas bankkonton utan kostnad. Eventuella avtal som är specifika för investeringen i bolaget kommer inte längre att gälla.