Om du är skattskyldig i Sverige och både du och företaget du investerar i uppfyller Skatteverkets kriterier kan ditt aktieköp ge rätt till skattelättnader.


Sammanfattning från Skatteverkets hemsida per 2017-01-01:

”Investeraravdraget innebär att fysiska personer som förvärvar andelar i ett företag av mindre storlek i samband med företagets bildande eller vid en nyemission kan få göra avdrag för hälften av betalningen för andelar i inkomstslaget kapital. Avdrag ges med högst 650 000 kronor per person och år, vilket motsvarar förvärv av andelar för 1 300 000 kronor.”


För mer information om investeraravdraget och aktuella skatteregler hänvisar vi till Skatteverkets hemsida.