När ett bolag nått sitt mål och investeringsperioden är slut stänger finansieringsrundan och Sciety:

  1. Genomför sina sista legala kontroller.
  2. Verifierar att du har blivit inskriven i bolagets aktiebok.
  3. Skickar en bekräftelse till din mejl.
  4. För över pengarna till bolaget du investerat i.
  5. Skickar alla avtal avseende din investering till din mejl.


Den fortsatta kommunikationen kommer sedan främst att ske mellan dig och bolaget du blivit aktieägare i.