Betalningar av aktier förvaras på vårt klientmedelskonto hos SEB. Det innebär att dina pengar kommer att vara skyddade även i det osannolika fall att Sciety skulle gå i konkurs. Vi för bara över pengarna till företaget du investerat i om finansieringsrundan blir lyckad. I annat fall betalar vi tillbaks pengarna till ditt bankkonto. 


Sciety har tillstånd från Finansinspektionen att hantera klientmedel.