Företagen på plattformen uppskattar generellt sett råd och nya styrelseledamöter med relevant erfarenhet. Du kan med fördel använda kommentarsfältet på plattformen för att dela med dig av dina tips och råd.


Om en plats i styrelsen är avgörande för din investering bör ta upp detta med bolaget innan du investerar.