Investerare

Vad är skillnaden mellan A- och B-aktier?
A och B aktier är två olika typer av stamaktier. En vanlig skillnad är att A-aktier har fler röster per aktie än vad B-aktier har vid beslut på bolagsstämmo...
Ons, 28 dec., 2016 vid 9:27 E.M.
Kan jag göra fler investeringar i bolaget längre fram?
Om du är aktieägare i ett bolag har du rätt att delta i alla bolagets framtida nyemissioner om inget annat har beslutats av bolagsstämman. Bolaget är med an...
Tis, 7 feb., 2017 vid 12:14 F.M.
Kan jag ångra min investering?
Ja, om du investerar som privatperson har du rätt att ångra din investering inom 14 dagar efter att du har förbundit dig att teckna aktier, i enlighet med L...
Mån, 20 feb., 2017 vid 8:23 E.M.
Kan jag sälja mina aktier?
Du kan sälja dina aktier fritt om du hittar en köpare och om inte bolagsordningen eller eventuella aktieägaravtal du godkänt innehåller bestämmelser som hin...
Mån, 20 feb., 2017 vid 8:31 E.M.
Vad händer om ett bolag går i konkurs?
Om ett bolag går i konkurs, vilket inte är ovanligt, kommer investerarna mest sannolikt att förlora sitt investerade kapital. Du kan dock aldrig förlora mer...
Mån, 20 feb., 2017 vid 9:42 E.M.
Kan jag förlora mer pengar än jag investerat?
Nej. Om ett bolag du investerat i misslyckas kan du bara förlora pengarna du investerat. Du blir aldrig skyldig att bidra med mer pengar.
Ons, 28 dec., 2016 vid 9:16 E.M.
Vad händer efter att en finansieringsrunda är avslutad?
Om bolaget har uppnått sitt finansieringsmål gör Sciety en sista granskning av bolaget och samtliga investerare i enlighet med Finansinspektionens riktlinje...
Mån, 20 feb., 2017 vid 10:17 E.M.
Vad är syftet med Netverify?
Netverify används för att verifiera ID-handlingar såsom körkort och pass. Du behöver bara ladda upp en ID-handling första gången du gör en investering. ...
Mån, 20 feb., 2017 vid 10:05 E.M.
Min ID-handling blev inte godkänd. Varför?
Om din ID-handling inte blev godkänd får du ett mejl om vad det beror på. Mejlet innehåller också information om hur du kan ladda upp din ID-handling på nytt.
Mån, 20 feb., 2017 vid 9:05 E.M.
När blir min investering bindande?
Din investering blir bindande efter att du godkänt investeringsavtalet (om sådant finns) under investeringsprocessen. Om det inte finns något investeringsav...
Mån, 20 feb., 2017 vid 10:28 E.M.