A och B aktier är två olika typer av stamaktier. En vanlig skillnad är att A-aktier har fler röster per aktie än vad B-aktier har vid beslut på bolagsstämmor. Röstvärdet för ett aktieslag får dock inte vara högre än tio gånger röstvärdet för ett annat aktieslag. A- och B-aktier kan också skilja sig åt på andra sätt. Om det finns fler än ett aktieslag i ett bolag framgår det av bolagsordningen.