Netverify används för att verifiera ID-handlingar såsom körkort och pass. Du behöver bara ladda upp en ID-handling första gången du gör en investering.


I och med att Sciety är registrerat som finansiellt institut hos Finansinspektionen är vi skyldiga att verifiera investerares identitet som ett led i att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism.