Om ett bolag går i konkurs, vilket inte är ovanligt, kommer investerarna mest sannolikt att förlora sitt investerade kapital. Du kan dock aldrig förlora mer pengar än du redan investerat.


Mer information om risker finns här.