Om din ID-handling inte blev godkänd får du ett mejl om vad det beror på. Mejlet innehåller också information om hur du kan ladda upp din ID-handling på nytt.