Om bolaget har uppnått sitt finansieringsmål gör Sciety en sista granskning av bolaget och samtliga investerare i enlighet med Finansinspektionens riktlinjer rörande penningtvätt och finansiering av terrorism. Vi slutför sedan de sista legala dokumenten med bolag.


Du får sedan en bekräftelse via mejl på att du blivit inskriven i bolagets aktiebok (det legala beviset på ditt aktieinnehav). Efter att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket för vi över pengarna till bolag du investerat i.


Detta kan ta upp till en månad.