Du kan sälja dina aktier fritt om du hittar en köpare och om inte bolagsordningen eller eventuella aktieägaravtal du godkänt innehåller bestämmelser som hindrar detta.