Ja, om du investerar som privatperson har du rätt att ångra din investering inom 14 dagar efter att du har förbundit dig att teckna aktier, i enlighet med Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Kontakta vår support för mer information.