Om du är aktieägare i ett bolag har du rätt att delta i alla bolagets framtida nyemissioner om inget annat har beslutats av bolagsstämman. Bolaget är med andra ord skyldigt att erbjuda sina nya aktier till aktieägarna innan de erbjuds till någon annan. Om du till exempel äger 1% av aktierna i ett bolag har du rätt köpa 1% av alla aktier bolaget ger ut i framtiden. 


Bolagsstämman kan dock besluta att aktieägarnas företrädesrätt inte ska gälla i en specifik nyemission.