Investerare

Vad är ett klientmedelskonto?
När du för över pengar till Sciety för att göra investeringar i bolag på plattformen hålls pengarna på vårt klientmedelskonto tills dess att vi för över pen...
Mån, 20 feb., 2017 vid 8:47 E.M.
Hur gör jag för att investera som företag?
För att investera som företag behöver du skapa en "företagsprofil" på plattformen. Det kan du göra efter att du loggat in med ditt personliga kont...
Mån, 20 feb., 2017 vid 8:04 E.M.
Hur betalar jag för mina aktier?
Betalningsuppgifter skickas till dig via mejl efter att du har registrerat din investering på plattformen. Du betalar via bankgiro till Scietys klientmedel...
Tis, 7 feb., 2017 vid 12:27 F.M.
Får jag något bevis för mitt aktieägande?
Du kan se dina aktieinnehav under "My account" men det legala beviset på ditt aktieägande finns i bolagets aktiebok. Vi för över dina pengar till ...
Tis, 7 feb., 2017 vid 10:18 E.M.
Hur går jag tillväga för att verifiera min identitet?
Första gången du gör en investering via plattform är vi skyldiga enligt lag att verifiera din identitet. För att genomföra verifieringen så snabbt som möjli...
Tis, 7 feb., 2017 vid 12:38 F.M.
Får jag ett kvitto på min betalning?
Ja, du får en bekräftelse via mejl när vi tagit emot din betalning. Vänligen notera att vi får betalningsinformationen från banken på eftermiddagen nästkomm...
Mån, 20 feb., 2017 vid 9:53 E.M.
Får jag en bekräftelse på mitt aktieinnehav?
Ja, du får en bekräftelse via mejl efter att rundan är avslutad. Det legala beviset på ditt aktieinnehav finns i bolagets aktiebok. Du kan alltid kontakta b...
Mån, 20 feb., 2017 vid 10:01 E.M.