Du kan se dina aktieinnehav under "My account" men det legala beviset på ditt aktieägande finns i bolagets aktiebok. Vi för över dina pengar till bolaget du investerat i först efter att vi fått en kopia på bolagets aktiebok. Du har också rätt att när som helst begära att bolaget skickar dig en kopia av aktieboken.