När du för över pengar till Sciety för att göra investeringar i bolag på plattformen hålls pengarna på vårt klientmedelskonto tills dess att vi för över pengarna till bolaget du investerat i. Pengarna beblandas aldrig med Sciety's egna medel. 


Det innebär att dina pengar är skyddade även i det osannolika fall att Sciety skulle gå i konkurs. Sciety har tillstånd av Finansinspektionen att hantera penningöverföringar för kunders räkning.