Första gången du gör en investering via plattform är vi skyldiga enligt lag att verifiera din identitet. För att genomföra verifieringen så snabbt som möjligt använder vi en lösning som heter Netverify och som används av aktörer såsom AirBnb.

I första steget väljer du vilken typ av identitetshandling du vill använda för att sedan välja om du vill ta ett foto med hjälp av din webbcamera eller ladda upp en fil.

Viktigt att tänka på:
  • Om du använder ett svenskt ID-kort behöver du ladda upp både fram och baksidan. Detta behövs ej för pass och körkort.
  • Kontrollera att uppgifterna på identitetshandlingen går att läsa. Det vill säga att texten inte är suddig.
  • Om du väljer att ladda upp en fil är det viktigt att den är i färg och i filformaten jpg eller png.
  • Om du använder webbcamera, håll din ID-handling så nära kameran som möjligt utan att inte hela ID-handlingen syns i bild.