Betalningsuppgifter skickas till dig via mejl efter att du har registrerat din investering på plattformen.

Du betalar via bankgiro till Scietys klientmedelskonto hos SEB där pengarna hålls tills dess att rundan är avslutad. Först efter att Sciety kontrollerat att du som investerat har skrivits in i bolagets aktiebok för vi över pengarna till bolaget.

Om bolaget inte når sitt lägsta finansieringsmål för vi tillbaks pengarna till ditt bankkonto.