If you are a Swedish investor and both you and the company you invest in meet the requirements of the Swedish Tax Agency, your share purchase may be eligible for tax relief. Further information will follow in Swedish.


Nedan följer en sammanfattning från Skatteverkets hemsida per 2017-01-01:

”Investeraravdraget innebär att fysiska personer som förvärvar andelar i ett företag av mindre storlek i samband med företagets bildande eller vid en nyemission kan få göra avdrag för hälften av betalningen för andelar i inkomstslaget kapital. Avdrag ges med högst 650 000 kronor per person och år, vilket motsvarar förvärv av andelar för 1 300 000 kronor.”


För mer information om investeraravdraget och aktuella skatteregler hänvisar vi till Skatteverkets hemsida.


If you are not a Swedish investor, please refer to your local tax agency for information about any tax relief.