Vi har gjort en ambitiös granskning av bolagen som presenteras på plattformen. I bolagens Deal Room på plattformen kan du ladda ner en sammanfattande rapport om vår granskning. Vår granskning ska dock inte ses som en rekommendation att investera i ett visst företag och du är själv helt och hållet ansvarig för dina investeringsbeslut.


Vår granskningsprocess i överblick:

  1. Första urval. Vår investeringskommitte bedömer bolagens affärscase och väljer ut de mest lovande.
  2. Legal granskning. Våra jurister gör bakgrundskontroller på företaget och dess ledning.
  3. Verifiering av avtal. Vi verifierar att företagens aktieägaravtal och investeringsavtal uppfyller våra kriterier för att skydda dig som investerar och säkerställa att bolaget går att styra på ett effektivt sätt.
  4. Kontroll av presentation. Alla bolag som presenterar sig på plattformen måste använda vår mall, vilket bland annat innebär att de måste adressera frågor såsom risker och konkurrenter.
  5. Faktagranskning. Vi verifierar alla faktapåståenden som görs i bolagens presentationer. Exempel på faktapåståenden vi kontrollerar är uttalanden från nöjda kunder, partners, kunder, patent och marknadsstorlek.
  6. Bevis på aktieägande. Efter att en finansieringsrunda har avslutats kontrollerar vi att du som investerat är registrerad i bolagets aktiebok (det legala beviset på ditt ägande) innan vi för över pengarna till bolaget.