Utöver granskningen vi genomför innan bolagen får presentera sig på plattformen bidrar vi till att själva investeringsprocessen blir mer strukturerad och säker. Vi säkerställer att:


Bolagen har ett lägsta finansieringsmål inskrivet i sina emissionsbeslut. Det innebär att alla investeringar dras tillbaks och att vi återbetalar ditt investerade kapital om bolaget inte når målet.


Dina pengar hanteras säkert. Betalningar av aktier förvaras på vårt klientmedelskonto hos SEB. Det innebär att dina pengar kommer att vara skyddade även i det osannolika fall att Sciety skulle gå i konkurs. Vi för bara över pengarna till företaget du investerat i om finansieringsrundan blir lyckad. I annat fall betalar vi tillbaks pengarna till ditt bankkonto. Sciety har tillstånd från Finansinspektionen att hantera klientmedel.


Du blir aktieägare. När finansieringsrundan är avslutad verifierar vi att du har blivit inskriven i bolagets aktiebok innan vi för över pengarna till bolaget.


Vi följer också upp att bolaget rapporterar in eventuella investeraravdrag till Skatteverket och registrerar nyemissionen hos Bolagsverket.