Ett vanligt sätt att minska sina risker inom finans är att investera mindre summor i många bolag istället för att investera en stor summa pengar i bara ett eller två bolag. Det rekommenderas också att bara investera en liten andel av din totala förmögenhet i tidiga bolag.


Ett annat vanligt råd kring risk är att lära dig om bolagen du funderar på att investera i innan du bestämmer dig. En enkel sökning på google kan ge dig värdefull information om företagets marknad, konkurrenter, grundare, med mera. Du kan också lära dig mer genom att ställa frågor till bolagens ledning eller diskutera bolaget med andra investerare eller yrkesverksamma inom bolagets bransch. 


Alla investeringserbjudanden på plattformen har granskats av Sciety både från ett legalt och affärsmässigt perspektiv. I bolagens Deal Room på plattformen hittar du en sammanfattning av vår granskning samt flera legala dokument från bolagen. 


Det är viktigt att komma ihåg att vår granskning inte kan ersätta en komplett bolagsgenomlysning och inte heller ditt eget omdöme. Vår granskning ska varken ses som en rekommendation att investera eller som en garanti för ett visst resultat.