Sciety är registrerat som finansiellt institut och som betaltjänstleverantör hos Finansinspektionen. Det innebär att vår ledning och större aktieägare har godkänts, vi har formella rutiner för säker hantering av klientmedel och att vi har rutiner mot penningtvätt och finansiering av terrorism.


Vänligen notera att vi är registrerade hos Finansinspektionen och att vi inte står under tillsyn.