Investeringar i tidiga bolag ger möjlighet till väldigt hög avkastning men är också förenade med stora risker. Om bolaget misslyckas, vilket inte är ovanligt, förlorar investerarna mest sannolikt allt sitt investerade kapital. Bolaget kan också växa men utan att generera någon betydande avkastning till sina aktieägare. En tredje risk är att bolaget inte växer som förväntat och att det behöver ta in mer kapital på en lägre värdering.


Det är viktigt att komma ihåg att 1) även framgångsrika tidiga bolag sällan ger utdelningar eftersom de behöver sitt kapital för sin fortsatta expansion och 2) hitta en köpare vid det tillfälle man vill sälja sin aktie kan vara svårt (om inte bolaget noteras). Mer information om risker finns i vår  risk policy.