Att investera i tidiga bolag är en möjlighet att bli delaktig i nästa stora framgångssaga. De främsta förmånerna som vi ser det är:

  1. Dina investeringar i tidiga bolag kan bli väldigt lönsamma.
  2. Du får möjlighet att bli delaktig som styrelsemedlem, rådgivare eller informell ambassadör.
  3. Du kan hjälpa till att realisera innovationer du verkligen bryr dig om och bidra till människors välbefinnande.
  4. Du kan bidra till ekonomisk tillväxt. Små och medelstora bolag står för ungefär två tredjedelar av arbetstillfällena i EU.
  5. Du får möjlighet att träffa företagets ledning personligen - både före och efter att du investerat.