Om dina aktier har blivit mer värda än när du köpte dem kan du realisera din vinst i pengar genom att antingen sälja aktierna eller få utdelningar från företaget.


Det vanligaste sättet att realisera en värdeökning av aktierna är om företaget köps upp av ett annat företag. Potentiella köpare kan vara industriella företag såsom läkemedelsföretag och finansiella företag såsom riskkapitalbolag. Du kan också sälja dina aktierna om bolaget börsnoteras. Det är svårare för en enskild investerare att sälja sina aktierna om bolaget inte är börsnoterat men generellt sett är man som aktieägare fri att sälja sina aktier om man hittar en köpare.


Investerare kan också realisera värdeökningar av sina aktier genom att få utdelningar från bolaget. Vid investeringar i tidiga bolag är det dock viktigt att notera att de sällan gör utdelningar eftersom de behöver pengarna för att finansiera sin fortsatta tillväxt.