Finansiella termer

Avkastning
Avkastning är ett mått på hur lönsam en investering varit. En investering kan ge avkastning i form av utdelningar, vinst vid försäljning av aktien eller v...
Tis, 6 Dec, 2016 at 10:53 PM
Intäkter
Ett bolags intäkter är ett mått på hur mycket pengar bolaget har sålt för under en specifik period. Det finns två sätt för bolag att öka sina intäkter - s...
Ons, 7 Dec, 2016 at 10:02 PM
Risk
Risken i en investering är sannolikheten att den faktiska avkastning kommer att avvika från den förväntade avkastningen. De flesta investerare gö...
Tors, 8 Dec, 2016 at 5:04 PM
Aktie
När du äger en aktie i ett företag har du rätt till en andel av företagets kassaflöden samt rätt att påverka viktiga beslut på bolagsstämman. Bolagets k...
Tors, 8 Dec, 2016 at 5:14 PM
Aktiekapital
Aktiekapitalet i ett bolag är aktiens kvotvärde gånger det totala antalet aktier i bolaget. Storleken på aktiekapitalet och antalet aktier finns angivet i b...
Tors, 8 Dec, 2016 at 5:26 PM
Aktieägaravtal
Aktieägarna eller en grupp av aktieägare i ett bolag kan komma överens om att ingå ett aktieägaravtal. Syftet med aktieägaravtal är att reglera aktieägarnas...
Tors, 2 Feb, 2017 at 9:32 PM
Tag along
Många aktieägaravtal innehåller "tag-along"-rättigheter. Den exakta utformningen av rättigheten kan skilja sig mellan olika avtal. Nedan är ett ex...
Tors, 8 Dec, 2016 at 8:18 PM
Riskkapitalbolag
Riskkapitalbolag utvärderar väldigt många tidiga bolag och investerar i ett fåtal av dessa. De investerar oftast mer pengar och i senare skeden än affärsäng...
Tors, 8 Dec, 2016 at 9:52 PM
VD
VD:n är ansvarig för bolagets löpande verksamhet och utses av styrelsen eller bolagsstämman. 
Tors, 8 Dec, 2016 at 9:53 PM
Nyemission av aktier
Bolag kan finansiera sin verksamhet med aktier, lån eller kassaflöden från affärsverksamheten. Om ett bolag vill öka sin aktiefinansiering går det till så a...
Tors, 8 Dec, 2016 at 11:00 PM