Finansiella termer

Utdelningar
Om ett bolag beslutar att ge utdelning får varje aktieägare X kronor för varje aktie den äger. Till skillnad från långivare som vid utlåningstillfället bl...
Mån, 5 Dec, 2016 at 12:49 PM
Registreringsbevis
I registreringsbeviset finns information om bland annat antal aktier, aktiekapital och styrelseledamöter i bolaget.
Fre, 2 Dec, 2016 at 1:10 PM
Drag along
Många aktieägaravtal innehåller "drag-along"-bestämmelser. Den exakta utformningen skiljer sig mellan olika avtal men nedanstående exempel ger ...
Mån, 5 Dec, 2016 at 1:05 PM
EBIT
Resultat före räntekostnader och bolagsskatt (EBIT) är ett mått på hur verksamheten i företaget har gått under en viss tidsperiod. EBIT är ett bra mått o...
Mån, 5 Dec, 2016 at 1:23 PM
Exit
Exit innebär att en aktieägare gör sig av med sina aktier. I en lyckad exit får aktieägaren ett högre pris än vad den betalade för aktierna. Aktieägaren k...
Mån, 5 Dec, 2016 at 1:31 PM
Bolagsstämma
På bolagsstämman har du som aktieägare rätt att påverka viktiga beslut och få information om bolaget från dess ledning. Exempel på beslut som kräver bolag...
Mån, 5 Dec, 2016 at 2:10 PM
Resultaträkning
Resultaträkningen kan användas för att analysera hur det gått för bolaget under en viss tidsperiod. Den innehåller generellt sett följande poster: ...
Tis, 6 Dec, 2016 at 2:18 PM
Aktiebolag
Aktiebolag ägs av sina aktieägare och regleras av aktiebolagslagen. I aktiebolagen finns det bestämmelser om hur vissa viktiga beslut ska fattas, hur vär...
Tis, 6 Dec, 2016 at 2:50 PM
Företrädesrätt
Om ett bolag ger ut nya aktier har de befintliga aktieägarna i bolaget rätt enligt lag att köpa de nya aktierna innan de får erbjudas till någon annan. Äg...
Tis, 6 Dec, 2016 at 9:30 PM
Aktiebok
Aktiebolag är skyldiga enligt lag att föra aktiebok - ett register över alla aktieägare i bolaget. Aktieboken innehåller information om aktieägarnas namn,...
Tis, 6 Dec, 2016 at 9:55 PM