Bolag kan finansiera sin verksamhet med aktier, lån eller kassaflöden från affärsverksamheten. Om ett bolag vill öka sin aktiefinansiering går det till så att bolaget ger ut nya aktier och säljer dessa. Bolaget ökar då sitt totala antal aktier och får samtidigt in nytt kapital.