I registreringsbeviset finns information om bland annat antal aktier, aktiekapital och styrelseledamöter i bolaget.