VD:n är ansvarig för bolagets löpande verksamhet och utses av styrelsen eller bolagsstämman.