Resultaträkningen kan användas för att analysera hur det gått för bolaget under en viss tidsperiod. Den innehåller generellt sett följande poster:

  • Intäkter från försäljning av företagets produkter och tjänster.
  • Operationella kostnader såsom material, tjänster och produkter som köpts in och använts för att producera företagets produkter och tjänster.
  • Övriga operationella kostnader såsom kostnader för lokaler, resor och marknadsföring.
  • Kostnader för anställda inkl. arbetsgivaravgifter.
  • Avskrivningar på anläggningstillgångar (om ett bolag t.ex. köper en maskin för 50 000 kr och räknar med att använda den under en femårsperiod kommer avskrivningarna att uppgå till 10 000 kr per år).
  • Räntekostnader och ränteintäkter.
  • Bolagsskatt.