Revisorn roll är att genomföra en oberoende granskning av företagets finansiella rapporter och årsredovisning. En del företag är skyldiga enligt lag att ha revisor medan andra företag får välja om de vill ha en revisor eller inte. Om bolaget har en revisor framgår det i registreringsbeviset och årsredovisningen.