I ett bolags årsredovisning finns information som kan användas för att analysera hur det har gått för företaget samt dess finansiella ställning och kassaflöde. Den visar bland annat företagets försäljning, resultat, tillgångar och skulder.


Årsredovisningen innehåller en resultaträkning och balansräkning samt information om företagets verksamhet, händelser av väsentlig betydelse och annan information som kan vara värdefull för att analysera företaget. Om företaget har revisor, finns det också en revisionsberättelse.


Årsredovisningarna för bolagen på plattformen finns att ladda ner i varje bolags Deal Room.