Aktiekapitalet i ett bolag är aktiens kvotvärde gånger det totala antalet aktier i bolaget. Storleken på aktiekapitalet och antalet aktier finns angivet i bolagets registreringsbevis. Ett publikt aktiebolag måste ha minst 500 000 kr i aktiekapital medan ett privat aktiebolag måste ha minst 50 000 kr i aktiekapital.