Ett företag kan finansiera sin verksamhet med nyemission av aktier, lån eller kassaflöden från verksamheten.


Lån ger bolaget en skyldighet att betala ränta samt att betala tillbaka lånet vid ett visst datum. Om företaget går i konkurs måste bolaget betala tillbaks lånen (om möjligt) innan aktieägarna får några pengar.


Lån är fördelaktigt eftersom de inte ger någon utspädning men å andra sida ökar lånen risken för aktieägarna eftersom återbetalning av lån prioriteras framför utdelningar till aktieägare.


Lånen är specificerade i bolagets balansräkning i årsredovisningen som finns att ladda ner i varje bolags årsredovisning.