Risken i en investering är sannolikheten att den faktiska avkastning kommer att avvika från den förväntade avkastningen.


De flesta investerare gör ett estimat eller bildar sig en uppfattning om hur mycket pengar deras investering kommer att generera men den verkliga avkastningen kommer sannolikt att vara antingen högre (uppsida) eller lägre (nedsida) än förväntat.