Avkastning är ett mått på hur lönsam en investering varit. En investering kan ge avkastning i form av utdelningar, vinst vid försäljning av aktien eller värdeförändringar.


Avkastningen anges oftast i procent av aktiepriset vid köpetillfället. Om du exempelvis köpte en aktie för 100 kr och sålde den för 200 kr ett år senare blir din årsavkastning på investeringen 100%.