Riskkapitalbolag utvärderar väldigt många tidiga bolag och investerar i ett fåtal av dessa. De investerar oftast mer pengar och i senare skeden än affärsänglar. Riskkapitalbolag vill ofta ha en styrelseplats och tar en aktiv roll i utvecklingen och uppföljningen av bolagets strategi och resultat.