Affärsänglar investerar i tidiga bolag i utbyte mot aktier i bolagen. Många affärsänglar bidrar också med finansiellt och operationellt kunnande till bolagen. De investerar generellt sett i tidigare stadier än riskkapitalbolag.