Acceleratorer väljer ut företag med potential att bli framgångsrika och hjälper dessa med expertis inom bland annat affärsutveckling och expansion. Under acceleratorprogram får företaget tillgång till rådgivare med erfarenhet och kontakter inom företagets bransch samt utbildningar.