Aktiebolag ägs av sina aktieägare och regleras av aktiebolagslagen. I aktiebolagen finns det bestämmelser om hur vissa viktiga beslut ska fattas, hur värdeöverföringar såsom utdelningar ska fördelas mellan aktieägarna, med mera.


I aktiebolag är de viktigaste beslutsorganen:

  • Bolagsstämman där samtliga aktieägare har rätt att rösta.
  • Styrelsen (väljs av bolagsstämman).
  • VD:n (väljs av styrelsen eller bolagsstämman).


Aktiebolag utmärker sig bland annat genom att aktieägarna inte kan förlora mer pengar än vad de investerat i bolaget. Om bolaget exempelvis inte kan betala sina skulder blir aldrig aktieägarna betalningsskyldiga.