Om ett bolag ger ut nya aktier har de befintliga aktieägarna i bolaget rätt enligt lag att köpa de nya aktierna innan de får erbjudas till någon annan. Äger du t.ex. 1% av aktierna i ett bolag har du rätt att köpa 1% av de nya aktierna i bolaget ger ut.


Bolagsstämman kan dock besluta att företrädesrätten inte ska gälla vid en viss nyemission om detta kan motiveras ligga i bolagets bästa.