Många aktieägaravtal innehåller "tag-along"-rättigheter. Den exakta utformningen av rättigheten kan skilja sig mellan olika avtal. Nedan är ett exempel på hur bestämmelsen kan se ut:


Om aktieägare X vill sälja sina aktier och hittar en köpare måste aktieägare X se till att de andra aktieägarna får möjlighet att sälja sina aktier på samma villkor. 


En av syftena med "tag-along"-rättigheter är att säkerställa att alla aktieägarna har samma incitament när det gäller bolagets utveckling.